Sản phẩm tải xuống kỹ thuật số

Sê-ri bản ghi âm Tập một: Myrtle Regier (Tải xuống kỹ thuật số)

Năm 1972, Mark Levinson, khi đó 26 tuổi, đang ghi âm các buổi độc tấu đàn organ tại Đại học Yale ở New Haven CT Hoa Kỳ bằng máy ghi âm Stellavox
Tải xuống toàn bộ album
Giá thông thường
€19,99
Giá bán
€19,99
Giá thông thường
Đơn giá
mỗi 

* Sau khi mua, một liên kết để tải xuống sẽ được gửi qua email.

Họ tên Kích thước tập tin Xem trước
Hợp xướng Bach the Six Schubler 1 55.4 MB chơi_arrow
Hợp xướng Bach the Six Schubler 2 23.3 MB chơi_arrow
Hợp xướng Bach the Six Shubler 3 43.8 MB chơi_arrow
Hợp xướng Bach the Six Shubler 4 28.5 MB chơi_arrow
Hợp xướng Bach the Six Shubler 5 31.4 MB chơi_arrow
Hợp xướng Bach the Six Shubler 6 40.8 MB chơi_arrow
Bach Prelude trong eb Major Organo Pleno 90.8 MB chơi_arrow
Vui mừng trong Chúa 37.5 MB chơi_arrow
Tallis Magnifica 35.6 MB chơi_arrow
Greene Lord Hãy cho tôi biết kết thúc của tôi 69 MB chơi_arrow