Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành có giới hạn

Sản phẩm được bảo hành bởi nhà sản xuất

Bảo hành 5 năm cho tất cả các sản phẩm của Daniel Hertz; bảo hành của nhà sản xuất sẽ là biện pháp khắc phục độc quyền cho bất kỳ lỗi hoặc hỏng hóc nào của sản phẩm. Tất cả các sản phẩm được yêu cầu bảo hành phải có khiếm khuyết về tay nghề hoặc vật liệu.

Các sản phẩm bị hư hỏng do lạm dụng, sử dụng sai, sửa chữa hoặc bảo trì không đúng cách, lắp đặt, thay đổi hoặc sửa đổi không đúng cách sẽ không được bảo hành. Việc bảo hành là tùy thuộc vào Giới hạn bảo hành chung phía dưới.

Nếu xảy ra sự cố với sản phẩm của bạn, vui lòng liên hệ với Nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại support@danielhertz.com