Giấy phép Công nghệ Daniel Hertz

Daniel Hertz phát triển những ý tưởng, công nghệ và sản phẩm mới thách thức ngành công nghiệp âm thanh và nâng cao trình độ nghệ thuật tái tạo âm nhạc. Daniel Hertz là một công ty định hướng kỹ thuật, cam kết trung thực và đặt khách hàng lên hàng đầu. Trong thời đại của sự tầm thường, phức tạp và các sản phẩm đến rồi đi, chúng tôi tập trung vào chất lượng, sự đơn giản và giá trị lâu dài. Giả định trung tâm về âm thanh cao cấp là “nếu bạn chi đủ tiền để trộn và kết hợp thiết bị âm thanh, cuối cùng bạn sẽ ở trong cõi âm thanh”. Thật không may, giả định này khiến mọi người không ngừng chạy theo đuôi của họ, lãng phí thời gian và tiền bạc. Nó phù hợp để tạo ra lợi nhuận và doanh thu quảng cáo nhưng không dành cho khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng được tạo ra không phải bằng cách pha trộn và kết hợp mà bằng sự đổi mới và các giải pháp được thiết kế kỹ lưỡng.

Liên hệ